Vidím to podstatné

Platforma rodín

1

Zadanie / Cieľ

Zviditeľnenie a zvýšenie povedomia o občianskom združení Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením.

2

Stratégia / Insight

Aby si deti so zdravotným znevýhodnením mohli veriť, najprv im musíme uveriť my. Rodičia, učitelia, celá spoločnosť.

3

Kreatívne riešenie

Komunikačný koncept dramatizuje situácie, v ktorých zdravotne znevýhodnené deti síce sú začlenené do normálneho života, no podstata tohto kroku ich okoliu stále uniká.

Vidím to podstatné
Vidím to podstatné
Vidím to podstatné
Vidím to podstatné
Vidím to podstatné
Vidím to podstatné
Vidím to podstatné
Vidím to podstatné
predošlá práca
ďaľšia práca
Tesco Slovnaft Slovanet JTRE METRO BabyBel Leerdammer Karička Matyšák Zlatíčko Innogy Vesely Demänovka Sunquick Budiš Ovocné sady Afri cola DARK Jablčnô Pierre Baguette Kláštorná Kalcia Platforma rodín Rádio Vlna Traco Computers
Informácie o ochrane súkromia Informácie o cookies
© 2022 dotcom.sk
dotcom.sk