Informácie o ochrane súkromia

OCHRANA SÚKROMIA AKO NAŠA PRIORITA

V spoločnosti dotcom.sk s.r.o. je ochrana súkromia a osobných údajov fyzických osôb dôležitým aspektom našej činnosti, pričom dôsledne dbáme na to, aby sme chránili Vaše súkromie a spracúvali Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“).

Na tomto mieste Vás tak informujeme, ako chránime Vaše súkromie, aké osobné údaje spracúvame a aké máte práva dotknutej osoby v súlade GDPR.

KTO SME MY?

dotcom.sk s.r.o.

sídlo: Vajnorská 100/B (Polus Tower II), 831 04 Bratislava

IČO: 46 636 706

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vl. č.: 80980/B

Emailová adresa: office@dotcom.sk

Telefónne číslo: +421 2 2032 5253

KTO STE VY?

Vy ste návštevník našej internetovej stránky a/alebo osoba, ktorá sa prihlásila k odberu nášho newslettera. 

COOKIES

ČO SÚ ZAČ TIE COOKIES?

Takmer každá definícia pomenúva súbor cookie ako malý dátový súbor, ktorý internetová stránka ukladá do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia, keď si ju prehliadate. Informácie uložené v cookies môžu byť načítané internetovou stránkou, keď ju neskôr opäť navštívite.

Preložené do ľudskej reči cookies slúžia najmä pre pro-užívateľské prispôsobenie našej internetovej stránky potrebám a preferenciám jej návštevníkov. Vďaka využívaniu cookies napríklad zabezpečujeme, aby všetky procesy na internetovej stránke prebiehali bez problémov a mali ste tak zabezpečený primeraný komfort pri prezeraní našej internetovej stránky, a to aj v prípade, ak sa na našu internetovú stránku opäť vrátite.

Informácie v súboroch cookies neslúžia na Vašu osobnú identifikáciu. Súbory cookies sú tak anonymné a nepoužívajú sa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené nižšie.

Ak by ste chceli získať ďalšie informácie o cookies, nájdete ich na stránke aboutcookies.org.

AKÉ COOKIES POUŽÍVAME?

Na zabezpečenie základných funkcií, fungovania a bezpečného prehliadania našej internetovej stránky  využívame nasledovné nevyhnutné cookies technickej povahy:

NázovPoskytovateľÚčelTypLehota Poznámka
_cfduidinstant.pageZabezpečiť dôveryhodný webový prenos a detekovať botovHTTP30 dníSlužba poskytovaná spoločnosťou Cloudflare, Inc.

101 Townsend St,

San Francisco, CA 94107, USA
Bližšie informácie k zabezpečeniu údajov dostupné tu.

Nevyhnutné cookies využívame na právnom základe plnenia zákonných povinností, ktoré pre nás vyplývajú ako pre prevádzkovateľa internetovej stránky (napr. zo zákona o elektronických komunikáciách) alebo na právnom základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je zabezpečiť plynulý a bezpečný chod našej internetovej stránky.

Na získanie štatistických a analytických údajov o návštevnosti našej internetovej stránky, na zistenie preferovaného jazyka návštevníka našej internetovej stránky a tiež na získanie informácií o pohybe návštevníka na našej internetovej stránke s cieľom hodnotenia efektívnosti našej internetovej stránky využívame štatistické, preferenčné a analytické cookies. Na tento účel využívame aj externé analytické nástroje od Google Analytics. V prípade analytických cookies sú údaje anonymizované, a to aj vďaka implementácii postupov a opatrení zabezpečujúcich dôvernosť a bezpečnosť týchto údajov.

Konkrétne využívame nasledovné štatistické, preferenčné a analytické cookies:

NázovPoskytovateľÚčelTypLehota Poznámka
_gadotcom.sk

Vytvoriť unikátne náhodne generované ID, ktoré slúži na generovanie štatistických údajov o návšteve stránkyHTTP2 rokyNástroje poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
Bližšie informácie k zabezpečeniu údajov dostupné tu.
_gatObmedziť rýchlosť požiadaviek za účelom obmedzenia zhromažďovania údajov na stránke1 deň
_gidVytvoriť unikátne náhodne generované ID, ktoré slúži na generovanie štatistických údajov o návšteve stránky1 deň
pll_languageUrčiť preferovaný jazyk návštevníka stránky1 rok

Štatistické, preferenčné  a analytické cookies využívame na právnom základe Vášho súhlasu.

Na zobrazenie pre Vás relevantného obsahu a reklám, ktoré sú prispôsobené Vašim záujmom a preferenciám, využívame na našej internetovej stránke marketingové cookies. Tieto cookies nespôsobujú, že sa Vám bude zobrazovať viac reklamy, ale ich účelom je okrem iného zamedziť tomu, aby sa Vám nezobrazovala reklama, o ktorú nemáte záujem. Využívaním týchto cookies môžeme docieliť to, aby sa na našej internetovej stránke zobrazoval obsah a reklamy, ktoré sú pre vás relevantnejšie.

Naša internetová stránka pracuje s nasledovnými marketingovými cookies:

Názov   PoskytovateľÚčelTypLehota Poznámka
_fbp

dotcom.sk

Poskytnúť sériu reklamných produktov, napríklad ponúkať ceny v reálnom čase od inzerentov tretích stránHTTP3 mesiaceDoplnky poskytované spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko

Bližšie informácie k zabezpečeniu údajov dostupné tu.

fr

Facebook

3 mesiace
trFacebook

Pixelrelácia
ads/ga-audiencesGoogleVyužívané službou Google AdWords na znovu oslovenie návštevníkov, ktorí by sa mohli stať zákazníkmi na základe správania návštevníka na stránkePixelreláciaDoplnky poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Bližšie informácie k zabezpečeniu údajov dostupné tu.

NIDVytvoriť unikátne ID na zapamätanie nastavení návštevníka stránky a iných informácií (napr. preferovaný jazyk, počet zobrazovaných výsledkov na stranu, použitie Google’s SafeSearch filtru, a pod.) a cieliť reklamuHTTP6 mesiacov

Marketingové cookies využívame na právnom základe Vášho súhlasu.

AKO MÔŽETE KONTROLOVAŤ, ZMENIŤ ČI SPRAVOVAŤ COOKIES?

Súbory cookies môžete spravovať či vymazávať podľa vlastného uváženia. Väčšina internetových prehliadačov v základnom nastavení úrovne ochrany súkromia prijíma cookies automaticky. Ukladanie súborov cookies môžete úplne zakázať cez príslušné nastavenie prehliadača. Ak však zakážete (budete blokovať) všetky cookies, prezeranie našej internetovej stránky nemusí byť plynulé a môžu sa vyskytnúť rôzne obmedzenia vedúce k diskomfortu návštevníka stránky.

Viac informácií nájdete na stránke aboutcookies.org. 

NEWSLETTER

KOMU POSIELAME NÁŠ NEWSLETTER?

Pravidelne vydávame náš newsletter „Connecting the Dots“ o stratégii, kreativite a všetkom zaujímavom, čo sa k nám dostane a o čom si myslíme, že by Vás mohlo zaujímať.

Náš newsletter zasielame osobám, ktoré nám poskytli e-mailovú adresu za týmto účelom a prihlásili sa na odber newslettera vyjadrením súhlasu s jeho zasielaním.

SÚHLAS SO ZASIELANÍM NEWSLETTERA

Prihlásením sa na odber nášho newslettera nám udeľujete súhlas na spracovanie Vašej e-mailovej adresy na zasielanie elektronického newslettera ako formy priameho marketingu. Udelením súhlasu zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili 16 rokov.

K spracúvaniu Vašej e-mailovej adresy na účel zasielania newslettera tak u nás dochádza na právnom základe Vášho dobrovoľného súhlasu.

Súhlas nám udeľujete až do jeho odvolania. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať (telefonicky/emailom), pričom za odvolanie súhlasu budeme považovať aj odhlásenie sa z odberu newslettera kliknutím na unsubscribe linku.

Popri práve odvolať súhlas Vám GDPR priznáva aj celý rad ďalších práv, a to napríklad právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu spracúvaných osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov či právo požadovať ich prenos. Ďalej máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Svoje práva ste oprávnení vykonávať za podmienok stanovených GDPR.

AKO VÁM ZASIELAME NEWSLETTER?

Po technickej stránke na distribúciu a správu newslettera využívame riešenie tretej strany – platformu Mailchimp.

V tejto súvislosti Vás informujeme, že Vašu e-mailovú adresu poskytujeme prevádzkovateľovi platformy Mailchimp, ktorou je spoločnosť MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce De Leon AVE NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, MOSS No. EU 826 477 914.

Vaša e-mailová adresa je tak poskytovaná uvedenému prevádzkovateľovi platformy Mailchimp do USA, avšak ubezpečujeme Vás, že prevádzkovateľ platformy Mailchimp má vlastnú certifikáciu pre režimy EU-U.S. Privacy Shield a Swiss-U.S. Privacy Shield a k prenosu údajov do USA dochádza v súlade s certifikáciou pre Privacy Shield. Viac sa o prenose osobných údajov, ako aj o opatreniach na ochranu osobných údajov môžete dozvedieť priamo na stránke prevádzkovateľa platformy Mailchimp tu.

Udelením súhlasu s odoberaním newslettera beriete na vedomie vyššie uvedené skutočnosti.

V prípade, ak sme Vám týmto dokumentom nezodpovedali všetky Vaše otázky či dotazy ohľadne ochrany Vášho súkromia a spracúvania osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť, a radi Vám otázky zodpovieme či doplníme požadované informácie.

Tesco Slovnaft Slovanet JTRE METRO BabyBel Leerdammer Karička Matyšák Zlatíčko Innogy Vesely Demänovka Sunquick Budiš Ovocné sady Afri cola DARK Jablčnô Pierre Baguette Kláštorná Kalcia Rádio Vlna Malinô Brdo Traco Computers
Informácie o ochrane súkromia © 2021 dotcom.sk
dotcom.sk