Informácie o ochrane súkromia

OCHRANA SÚKROMIA AKO NAŠA PRIORITA

V spoločnosti dotcom.sk s.r.o. je ochrana súkromia a osobných údajov fyzických osôb dôležitým aspektom našej činnosti, pričom dôsledne dbáme na to, aby sme chránili Vaše súkromie a spracúvali Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“).

Na tomto mieste Vás tak informujeme, ako chránime Vaše súkromie, aké osobné údaje spracúvame a aké máte práva dotknutej osoby v súlade GDPR.

KTO SME MY?

dotcom.sk s.r.o.

sídlo: Vajnorská 100/B (Polus Tower II), 831 04 Bratislava

IČO: 46 636 706

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, Vl. č.: 80980/B

Emailová adresa: office@dotcom.sk

Telefónne číslo: +421 2 2032 5253

KTO STE VY?

Vy ste návštevník našej internetovej stránky a/alebo osoba, ktorá sa prihlásila k odberu nášho newslettera. 

NEWSLETTER

KOMU POSIELAME NÁŠ NEWSLETTER?

Pravidelne vydávame náš newsletter „Connecting the Dots“ o stratégii, kreativite a všetkom zaujímavom, čo sa k nám dostane a o čom si myslíme, že by Vás mohlo zaujímať.

Náš newsletter zasielame osobám, ktoré nám poskytli e-mailovú adresu za týmto účelom a prihlásili sa na odber newslettera vyjadrením súhlasu s jeho zasielaním.

SÚHLAS SO ZASIELANÍM NEWSLETTERA

Prihlásením sa na odber nášho newslettera nám udeľujete súhlas na spracovanie Vašej e-mailovej adresy na zasielanie elektronického newslettera ako formy priameho marketingu. Udelením súhlasu zároveň potvrdzujete, že ste dovŕšili 16 rokov.

K spracúvaniu Vašej e-mailovej adresy na účel zasielania newslettera tak u nás dochádza na právnom základe Vášho dobrovoľného súhlasu.

Súhlas nám udeľujete až do jeho odvolania. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať (telefonicky/emailom), pričom za odvolanie súhlasu budeme považovať aj odhlásenie sa z odberu newslettera kliknutím na unsubscribe linku.

Popri práve odvolať súhlas Vám GDPR priznáva aj celý rad ďalších práv, a to napríklad právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu spracúvaných osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov či právo požadovať ich prenos. Ďalej máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Svoje práva ste oprávnení vykonávať za podmienok stanovených GDPR.

AKO VÁM ZASIELAME NEWSLETTER?

Po technickej stránke na distribúciu a správu newslettera využívame riešenie tretej strany – platformu Mailchimp.

V tejto súvislosti Vás informujeme, že Vašu e-mailovú adresu poskytujeme prevádzkovateľovi platformy Mailchimp, ktorou je spoločnosť MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce De Leon AVE NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, MOSS No. EU 826 477 914.

Vaša e-mailová adresa je tak poskytovaná uvedenému prevádzkovateľovi platformy Mailchimp do USA, avšak ubezpečujeme Vás, že prevádzkovateľ platformy Mailchimp má vlastnú certifikáciu pre režimy EU-U.S. Privacy Shield a Swiss-U.S. Privacy Shield a k prenosu údajov do USA dochádza v súlade s certifikáciou pre Privacy Shield. Viac sa o prenose osobných údajov, ako aj o opatreniach na ochranu osobných údajov môžete dozvedieť priamo na stránke prevádzkovateľa platformy Mailchimp tu.

Udelením súhlasu s odoberaním newslettera beriete na vedomie vyššie uvedené skutočnosti.

V prípade, ak sme Vám týmto dokumentom nezodpovedali všetky Vaše otázky či dotazy ohľadne ochrany Vášho súkromia a spracúvania osobných údajov, neváhajte sa na nás obrátiť, a radi Vám otázky zodpovieme či doplníme požadované informácie.

Tesco Slovnaft Slovanet JTRE METRO BabyBel Leerdammer Karička Matyšák Zlatíčko Innogy Vesely Demänovka Sunquick Budiš Ovocné sady Afri cola DARK Jablčnô Pierre Baguette Kláštorná Kalcia Platforma rodín Rádio Vlna Traco Computers
Informácie o ochrane súkromia Informácie o cookies
© 2022 dotcom.sk
dotcom.sk