Print Archives - dotcom.sk

Vianočná kampaň

Posted by | | No Comments

Zadanie

Pripraviť vianočnú kampaň, ktorá bude pokračovať v štýle “hippies” komunikácii neviazanosti pre služby od Slovanetu.

Riešenie

Navrhli sme kľúčový vizuál s vianočnou tematikou, ktorý nadviazal na predchádzajúcu komunikáciu neviazanosti s hippisákmi a hodinami rastúcimi na strome. Vizuál bol spracovaný do rôznych formátov pre nasadenie v online a offline prostredí.

Jesenná kampaň

Posted by | | No Comments

Zadanie

Odkomunikovať zrušenie viazanosti pre všetkých zákazníkov Slovanetu.

Riešenie

Navrhli sme kreatívny koncept, v ktorom sme ideu, že dozrel čas odviazať sa, zobrazili cez symboliku hodín dozrievajúcich na strome a cez mladých ľudí v štýle novodobých hippies.

Kuchárska kniha Recepty zo srdca

Posted by | | No Comments

Zadanie

Zozbierať od gazdiniek ich domáce recepty s Karičkou a vytvoriť tak originálnu kuchársku knihu.

Riešenie

Pripravili sme online kampaň, v ktorej sme gazdinky motivovali výhrou novej kuchyne k posielaniu receptov. Tie boli umiestňované na webe www.receptyzosrdca.sk a najlepšie z nich sa dostali do kuchárskej knihy, ktorá v závere kampane vyšla v tlačenej podobe v limitovanom počte kusov.

Slovanet balík služieb

Posted by | | No Comments

Zadanie:

Odkomunikovať nový benefit Slovanetu, že si klienti môžu poskladať balík služieb sami podľa seba

Riešenie:

Navrhli sme kampaň s vizuálom, v ktorom hlavným symbolom “skladania” balíka služieb bola všeobecne známa skladačka od pána Rubika.

Hackli sme banku

Posted by | | No Comments

Zadanie:

Navrhnúť celostránkovú inzerciu pre spoločnosť Citadelo, ktorá sa zaoberá IT bezpečnosťou. Inzercia mala byť umiestnená v IT ročenke a mala rozpoznatelne komunikovať spoločnosť a jej hlavné služby.

Riešenie:

Navrhli sme jednoduchý a vďaka výstražným grafickým prvkom výrazný vizuál v korporátnych farbách klienta. Nosnou témou bolo “priznanie” sa k hacknutiu banky čím u cieľovej skupiny vyvolávame záujem.

Pointou nakoniec je, že každý potenciálny klient sa môže nechať hacknúť, preveriť tak bezpečnosť svojich dát a od Citadela rovno dostať riešenie na zvýšenie svojej IT bezpečnosti.

Surfuj letom

Posted by | | No Comments

Zadanie:

Vizuálne stvárnenie kampane pre letné obdobie

Riešenie:

Navrhli sme vizuál, ktorý obsahuje súhrn pozitívnych emócií, ktoré prináša letná atmosféra, plná príjemných zážitkov. Nosným prvkom vizuálu je muž so surfom v ruke, ktorý metaforicky zobrazuje výhodné surfovanie na internete.

 

Sygic

Posted by | | No Comments

Zadanie:

Vytvoriť návrh komunikácie spoločnosti na zúčastnených výstavách prostredníctvom tlačovín.

Riešenie:

V prvej fáze sme navrhli a následne spracovali najoptimálnejšie zalomenie loga s claimom. Následne sme vytvorili nový layout vizuálov všetkých tlačovín a iných propagačných materiálov, ktoré boli na výstavách použité.